Phần Mềm

Link Microsoft SQL Server 2012 Full Crack + Key 32/64 bit

Microsoft SQL Server 2012 là một hệ thống quản lý dữ liệu miễn phí mạnh mẽ và đáng tin cậy cung cấp kho dữ liệu phong phú và đáng tin cậy cho các Trang web nhẹ và các ứng dụng trên máy tính để bàn. Liên kết đến tất cả các phiên bản của nó được cung cấp bên dưới.

Với SQL Server hiện đang có chu kỳ phát hành 2 năm, mỗi bản phát hành là một thay đổi mang tính tiến hóa so với bản phát hành trước hơn là một thay đổi mang tính cách mạng. Do đó, Microsoft SQL Server 2012 không phải là một bước nhảy vọt so với SQL Server 2008 R2, nhưng nó cung cấp một số tính năng và cải tiến mới thú vị giúp mở rộng hơn nữa hiệu suất, độ tin cậy, tính khả dụng, khả năng lập trình và dễ sử dụng của SQL Server. Chương này giới thiệu các tính năng mới chính được cung cấp trong SQL Server 2012 và bao gồm một số cải tiến cho các tính năng có sẵn trước đó.

Các tính năng SQL Server 2012 mới

Vậy SQL Server 2012 có gì để cung cấp so với SQL Server 2008 R2? Sau đây là tổng quan về các tính năng mới được cung cấp trong SQL Server 2012:

 • Các tính năng lưu trữ mới— Chỉ mục Columnstore, lưu trữ FileTable.
 • Các cấu trúc Transact-SQL (T-SQL) mới— Đối tượng chuỗi, câu lệnh THROW , chuyển đổi mới, hàm lôgic, chuỗi và ngày và giờ và phân trang truy vấn đặc biệt.
 • Các tính năng hiệu suất và khả năng mở rộng mới— Các điểm kiểm tra gián tiếp, gợi ý bảng FORCESCAN , số lượng phân vùng bảng tăng lên 15.000.
 • Các tính năng bảo mật mới— Kiểm tra cơ sở dữ liệu, vai trò máy chủ do người dùng xác định, cơ sở dữ liệu chứa.
 • Các tính năng mới về tính khả dụng— Một số cải tiến về tính khả dụng cao được gọi là AlwaysOn, bao gồm Nhóm khả dụng AlwaysOn và Phiên bản cụm chuyển đổi dự phòng AlwaysOn.
 • Thống kê Semantic Tìm kiếm- thống kê Semantic Search xây dựng dựa trên tính năng tìm kiếm toàn văn bản hiện tại SQL Server bằng cách truy vấn ý nghĩa ngữ cảnh từ ngữ trong một kho lưu trữ tài liệu.
 • Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu— Tính năng mới này cho phép bạn xây dựng cơ sở kiến ​​thức về các quy tắc dữ liệu và sử dụng các quy tắc đó để thực hiện nhiều tác vụ quan trọng về chất lượng dữ liệu, bao gồm chỉnh sửa, bổ sung, chuẩn hóa và khử trùng lặp dữ liệu của bạn.

Các phần sau sẽ xem xét kỹ hơn từng tính năng mới này và nếu thích hợp, cung cấp tài liệu tham khảo cho các chương tiếp theo, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin và chi tiết về các tính năng mới.

Các tính năng lưu trữ mới và cải tiến

SQL Server 2012 cung cấp một vài tính năng mới liên quan đến lưu trữ dữ liệu, chủ yếu nhằm cải thiện hiệu suất.

Cấu trúc Transact-SQL mới

Bản phát hành SQL Server mới sẽ ra sao nếu không có các lệnh và cấu trúc T-SQL mới để mở rộng hơn nữa sức mạnh và khả năng của ngôn ngữ T-SQL? SQL Server 2012 cũng không ngoại lệ. Các cấu trúc mới được cung cấp trong SQL Server 2012 bao gồm:

 • Đối tượng trình tự— Các đối tượng trình tự có thể được sử dụng để tạo ra một chuỗi các giá trị số theo định nghĩa của đối tượng. Các đối tượng trình tự cung cấp một giải pháp thay thế để tạo các giá trị tự động sắp xếp, tương tự như cột Danh tính nhưng độc lập với bất kỳ bảng cụ thể nào. Các đối tượng trình tự cung cấp tính linh hoạt hơn và cho phép các ứng dụng áp dụng giá trị trình tự trên nhiều bảng.
 • Ném Câu lệnh Các ném tuyên bố có thể được sử dụng để nâng cao một điều kiện lỗi và chuyển giao thực hiện để một catch khối của một TRY ... CATCH xây dựng hoặc tái tăng các điều kiện lỗi đó gọi các catch block.
 • Các chức năng chuyển đổi mới— PARSE , TRY_PARSE và TRY_CONVERT .
 • Các hàm logic mới— CHOOSE và IIF .
 • Các hàm chuỗi mới— CONCAT và ĐỊNH DẠNG.
 • Các chức năng ngày và giờ mới— DATEFROMPARTS , DATETIME2FROMPARTS , DATETIMEFROMPARTS , DATETIMEOFFSETFROMPARTS , SMALLDATETIMEFROMPARTS , TIMEFROMPARTS .
 • Điều khoản ROWS và RANGE mới— Cung cấp hỗ trợ hỗ trợ cho việc đóng khung cửa sổ, có thể được sử dụng để giới hạn kết quả cho một tập hợp con các hàng bằng cách chỉ định điểm đầu và điểm cuối trong phân vùng của mệnh đề OVER .
 • Các hàm bù cửa sổ mới— Các hàm LAG và LEAD được sử dụng cùng với mệnh đề OVER cho phép bạn trả về một giá trị từ một hàng cụ thể, một độ lệch nhất định so với hàng hiện tại.
 • Chức năng phân phối xếp hạng cửa sổ mới— PERCENT_RANK , PERCENTILE_CONT , PERCENTILE_DISC , CUME_DIST .
 • Phân trang truy vấn đặc biệt— Cung cấp cơ chế triển khai phân trang bằng cú pháp tương đối đơn giản được cung cấp bởi mệnh đề ORDER BY ... OFFSET / FETCH tiêu chuẩn của ANSI .

Để biết thêm thông tin và ví dụ về các tính năng và cải tiến mới của T-SQL, hãy xem Chương 44.

Tính năng mở rộng và hiệu suất mới

SQL Server cung cấp một số tính năng hiệu suất và khả năng mở rộng mới bao gồm các điểm kiểm tra gián tiếp và gợi ý bảng FORCESCAN .

Các điểm kiểm tra gián tiếp cung cấp một cơ chế để định cấu hình các khoảng thời gian điểm kiểm tra ở cấp cơ sở dữ liệu riêng lẻ. Các điểm kiểm tra gián tiếp có thể cung cấp thời gian khôi phục có thể nhanh hơn, dễ dự đoán hơn cho cơ sở dữ liệu quan trọng của bạn so với các điểm kiểm tra tự động. Để biết thêm thông tin về các điểm kiểm tra gián tiếp, hãy xem Chương 27, “Quản lý giao dịch và Nhật ký giao dịch”.

Các tính năng bảo mật mới

SQL Server 2012 giới thiệu Kiểm tra cơ sở dữ liệu. Tương tự như SQL Server Audit, Database Audit dựa trên tính năng Sự kiện mở rộng mới và cho phép bạn kiểm tra các sự kiện hoặc nhóm sự kiện cấp cơ sở dữ liệu.

SQL Server 2012 cũng thêm các vai trò máy chủ do người dùng xác định. Các vai trò máy chủ mới này cung cấp cùng một kiểu linh hoạt có sẵn với các vai trò cơ sở dữ liệu do người dùng xác định, nhưng thay vào đó chúng được xác định ở cấp máy chủ và cải thiện khả năng quản lý của các quyền ở cấp máy chủ, mang lại cho quản trị viên một tùy chọn vượt xa sự cứng nhắc các vai trò máy chủ cố định. Để biết thêm thông tin về cách tạo vai trò máy chủ do người dùng xác định, hãy xem Chương 17, “Bảo mật và quản trị người dùng”.

Tính năng sẵn có mới

Một trong những tính năng mới quan trọng trong SQL Server 2012 là các tính năng luôn sẵn sàng. Các tính năng AlwaysOn mới cung cấp cho quản trị viên SQL Server nhiều quyền lực và tính linh hoạt hơn trong nỗ lực của họ nhằm cung cấp cả tính khả dụng cao và khả năng phục hồi sau thảm họa. Các tính năng AlwaysOn bao gồm Nhóm khả dụng AlwaysOn và Phiên bản cụm chuyển đổi dự phòng AlwaysOn.

Tìm kiếm ngữ nghĩa thống kê

Tìm kiếm ngữ nghĩa thống kê được xây dựng dựa trên tính năng tìm kiếm toàn văn hiện có trong SQL Server nhưng cho phép các tình huống mới mở rộng ra ngoài tìm kiếm từ khóa. Trong khi tìm kiếm toàn văn bản cho phép bạn truy vấn các từ trong tài liệu, Tìm kiếm ngữ nghĩa cho phép bạn truy vấn ý nghĩa của tài liệu. Tìm kiếm ngữ nghĩa cố gắng cải thiện việc tìm kiếm tài liệu bằng cách hiểu ý nghĩa ngữ cảnh của các thuật ngữ và cố gắng cung cấp câu trả lời chính xác nhất từ ​​một kho tài liệu nhất định. Nếu bạn sử dụng công cụ tìm kiếm web như Google, bạn đã quen thuộc với công nghệ Tìm kiếm ngữ nghĩa.

SQL Server Semantic Search xây dựng các chỉ mục của nó bằng cách sử dụng các chỉ mục được tạo bởi tìm kiếm toàn văn. Với Tìm kiếm ngữ nghĩa, bạn có thể không chỉ tìm kiếm các từ hoặc chuỗi cụ thể trong tài liệu. Có thể có các giải pháp bao gồm trích xuất thẻ tự động, khám phá nội dung có liên quan và điều hướng phân cấp trên các nội dung tương tự. Ví dụ: bạn có thể truy vấn chỉ mục của các cụm từ khóa để xây dựng phân loại cho một tổ chức hoặc bạn có thể truy vấn chỉ mục tương tự tài liệu để xác định các bản sơ yếu lý lịch phù hợp với một mô tả công việc cụ thể.

Dịch vụ chất lượng dữ liệu

Trong Dịch vụ Dữ liệu Chính (MDS), SQL Server 2012 thêm Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu. Dịch vụ Chất lượng Dữ liệu bổ sung cho MDS và có thể sử dụng được bởi các thành phần thao tác dữ liệu quan trọng khác trong môi trường SQL Server. Tính năng này cho phép bạn xây dựng cơ sở kiến ​​thức về các quy tắc dữ liệu và sử dụng các quy tắc đó để thực hiện nhiều tác vụ quan trọng về chất lượng dữ liệu, bao gồm chỉnh sửa, làm giàu, chuẩn hóa và khử trùng lặp dữ liệu của bạn. Điều này cũng bao gồm khả năng thực hiện một số cấu hình dữ liệu cơ bản để hiểu rõ hơn về tính toàn vẹn và trạng thái chất lượng dữ liệu tổng thể của dữ liệu cốt lõi của bạn.

Link Microsoft SQL 2012 Full Crack

Link Microsoft SQL 2012  32 bit

Google Drive Fshare

Link Microsoft SQL 2012  64 bit

Mega.nz Fshare

Key kích hoạt Microsoft SQL 2012 Full

* Enterprise Core Edition:
FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28

* Business Intelligence Edition:
HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6

* Developer Edition:
YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y

* Enterprise Server/CAL Edition:
748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H

* Standard Edition:
YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7

* Web Edition:
FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F

Cài đặt Microsoft SQL 2012 Full Key

Lưu ý: Nhớ để máy tính kết nối Internet trong quá trình cài đặt.

Các bạn tải về rồi tạo ổ Mount ra ổ đĩa ảo bạn nào chưa mount đc thì dùng Winrar để giải nén.

huong-dan-cai-sql-full-2012.png
-> SETUP

huong-dan-cai-sql-full-2012-1.JPG

Tiếp tục, bạn chọn Installation -> New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation

huong-dan-cai-sql-full-2012-2.JPG

-> Ok

huong-dan-cai-sql-full-2012-3.JPG

Mã: FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28

huong-dan-cai-sql-full-2012-4.JPG

Đồng ý và tiếp tục

huong-dan-cai-sql-full-2012-5.JPG

Các bạn chờ chút

huong-dan-cai-sql-full-2012-6.JPG

-> Next

huong-dan-cai-sql-full-2012-7.JPG

Tiếp tục, click Next

huong-dan-cai-sql-full-2012-8.JPG

Bạn check hết tất cả cũng không sao.

huong-dan-cai-sql-full-2012-9.JPG

Tiếp tục -> Next

huong-dan-cai-sql-full-2012-10.JPG

huong-dan-cai-sql-full-2012-11.JPG

huong-dan-cai-sql-full-2012-12.JPG

huong-dan-cai-sql-full-2012-13.JPG

Chú ý :

 • Tiếp theo màn hình sẽ xuất hiện ra hai lựa chọn :
 • Windows Authentication mode
 • Mixed mode (SQL Server authentication and Windows authentication )

– Nếu bạn chọn Windows Authentication mode thì khi bạn mở SQL Server lên để đăng nhập thì bạn phải chọn Windows Authentication và SQL Server sẽ tự động lấy Account Windows của bạn để đăng nhập

– Ngược lại, nếu bạn chọn Mixed mode (SQL Server authentication and Windows authentication ) thì bạn sẽ tự tạo cho mình một password để đăng nhập SQL Server. Username mặc định của nó là sa

huong-dan-cai-sql-full-2012-14.JPG

Next tiếp

huong-dan-cai-sql-full-2012-15.JPG

Next tiếp

huong-dan-cai-sql-full-2012-16.JPG

huong-dan-cai-sql-full-2012-17.JPG

huong-dan-cai-sql-full-2012-18.JPG

Tiếp theo, hình dưới đây bạn bỏ checkbox này nhé

huong-dan-cai-sql-full-2012-19.JPG

Next tiếp

huong-dan-cai-sql-full-2012-20.JPG

Chọn Install

huong-dan-cai-sql-full-2012-21.JPG

Đến đây bạn đã có thể “mừng” rồi nhé, kết quả như hình dưới đây

huong-dan-cai-sql-full-2012-22.JPG

huong-dan-cai-sql-full-2012-23.JPG

Xong !

Bây giờ chỉ còn cấu hình cho SQL Server vài bước nữa là ok.
Ngoài desktop chuột phải computer -> Manage -> Service and Applications

Chú ý chỗ SQL Server Agent nếu đang bị Stopted, bạn hãy Start nó lên

huong-dan-cai-sql-full-2012-24.JPG

Sau đó, tiếp tục như hình minh họa bên dưới nhé ( Enable cho các Protocol của SQL Server )

huong-dan-cai-sql-full-2012-25.jpg

Quá trình cài đặt đã hoàn thành, bây giờ bạn thoát ra ngoài và đăng nhập vào mà sử dụng nữa thôi

huong-dan-cai-sql-full-2012-26.JPG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button