Phần Mềm

Download Visual Studio 2019 Full Key từ Microsoft

Visual Studio 2019 là một giải pháp tích hợp, hoàn chỉnh với các công cụ phát triển, dịch vụ đám mây và tiện ích mở rộng cho phép bạn và nhóm của mình tạo các ứng dụng và trò chơi tuyệt vời cho máy tính để bàn, web, Windows Store, Android và iOS. Chọn giữa các phiên bản khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn làm việc một mình hay trong một nhóm nhỏ (Phiên bản chuyên nghiệp) hoặc trong một dự án phức tạp giữa các phòng ban và địa điểm (Phiên bản doanh nghiệp). Visual Studio 2019 cung cấp mọi thứ bạn cần để giúp bạn cung cấp phần mềm trong thời gian ngắn hơn và thậm chí chất lượng tốt hơn.

Có gì mới?

Cho dù bạn chưa quen với mã hóa hoặc sẵn sàng cho dự án tiếp theo của mình, Visual Studio 2019 sắp xếp hợp lý trải nghiệm của bạn để bạn có thể bắt tay ngay vào công việc tập trung. Bạn sẽ tìm thấy nhiều không gian màn hình hơn cho mã của mình và bạn có thể tìm kiếm mọi thứ từ một nơi. Bạn có thể giữ mã của mình gọn gàng với việc dọn sạch mã bằng một cú nhấp chuột. Khi bạn gỡ lỗi, bạn sẽ nhận thấy hiệu suất bước tốt hơn và bạn sẽ có các khả năng tìm kiếm trong Ô tô, Địa phương và cửa sổ Xem để nhanh chóng tìm thấy đối tượng hoặc giá trị khó nắm bắt đó.

Cải thiện trải nghiệm người dùng

Visual Studio 2019 mở ra với một cửa sổ bắt đầu mới khi ra mắt. Trải nghiệm này được thiết kế tốt hơn để làm việc với các kho Git ngày nay – cho dù là repos cục bộ hoặc repo Git trực tuyến trên GitHub, Azure Repos hoặc ở nơi khác. Tất nhiên, bạn vẫn có thể mở một dự án hoặc giải pháp hiện có hoặc tạo một dự án mới.

Cải tiến tính năng trong Visual Studio 2019

 • Việc sao chép repo Git hoặc mở một dự án hiện có sẽ dễ dàng hơn. Cũng dễ dàng hơn để bắt đầu một dự án mới thông qua các cải tiến được thực hiện cho màn hình chọn mẫu.
 • Trình gỡ lỗi Snapshot, để gỡ lỗi các ứng dụng trong đám mây Azure, thêm hỗ trợ cho Dịch vụ Azure Kubernetes và Bộ quy mô máy ảo.
 • Để gỡ lỗi, điểm dừng dữ liệu cho ứng dụng .Net Core giúp nhà phát triển chỉ phá vỡ các thay đổi giá trị mà họ đang tìm kiếm.
 • Để gỡ lỗi, có hoàn thành mã được hỗ trợ AI cho Visual Studio IntelliCode.
 • Các nhà phát triển có thể truy cập các kho lưu trữ được lưu trữ từ các dịch vụ của Azure devops thông qua cửa sổ Bắt đầu.
 • Nhà phát triển có thể cài đặt tiện ích mở rộng cho các máy chủ kiểm soát nguồn khác để xem các kho lưu trữ thuộc sở hữu của nhà phát triển hoặc tổ chức của nhà phát triển.
 • Các bản cập nhật được tải xuống trong nền, khi máy chủ không hoạt động. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, người dùng sẽ nhận được thông báo rằng quá trình tải xuống đã sẵn sàng để cài đặt.
 • Cải thiện hiệu suất trong bước và chuyển đổi chi nhánh.
 • Visual Studio Live Share, để cộng tác, được cài đặt theo mặc định. Live Share có thể được sử dụng để lập trình cặp, thực hiện đánh giá mã, thuyết trình hoặc lập trình mob mob trong chương trình hackathons.
 • Tìm kiếm đã được cải thiện cho các menu, lệnh, tùy chọn và các thành phần có thể cài đặt.
 • Một chỉ báo tài liệu được cung cấp để hiểu tệp mã Sức khỏe, mà nhà phát triển có thể chạy và định cấu hình thông qua việc dọn dẹp mã bằng một cú nhấp chuột.
 • Các nhà phát triển có thể lưu một bộ sưu tập các trình sửa lỗi dọn dẹp mã làm hồ sơ, để được chạy trong quá trình dọn dẹp.
 • Các dự án .Net Core có thể được cấu hình dễ dàng hơn với các tệp dự án hạng nhất.
 • Google Chrome có thể được khởi chạy với các đối số tùy chỉnh, với các nhà phát triển có thể gỡ lỗi các ứng dụng JavaScript trong IDE.
 • Làm nổi bật đường dẫn nóng xác định các lệnh gọi hàm sử dụng tỷ lệ phần trăm cao nhất của CPU hoặc phân bổ nhiều đối tượng nhất.
 • C # và Visual Basic hỗ trợ trình phân tích cú pháp Regex. Biểu thức chính quy hiện được nhận dạng và các tính năng ngôn ngữ được bật trên chúng. Các chuỗi Regex được nhận ra khi một chuỗi được chuyển đến hàm tạo Regex hoặc khi một chuỗi ngay trước một nhận xét có chứa chuỗi , Language=regex. Các tính năng ngôn ngữ bao gồm bây giờ là phân loại, khớp nối, tham chiếu nổi bật và chẩn đoán.
 • Các nhà phát triển có thể xem trước các tính năng ngôn ngữ C # 8.0, chẳng hạn như các loại tham chiếu nullable.
 • Cấu hình CPU được cung cấp cho ASP.Net.
 • Trải nghiệm một dự án đã được thêm vào để chứa và gỡ lỗi các ứng dụng Web và ứng dụng bảng điều khiển của ASP.Net cho .Net Core.
 • Các công cụ Visual Studio Kubernetes được tích hợp vào khối lượng công việc phát triển Azure.
 • Giờ đây việc làm việc với môi trường Python trở nên dễ dàng hơn, với sự hỗ trợ được cải thiện cho các không gian làm việc của Thư mục mở bằng cách sử dụng thanh công cụ chọn môi trường Python mới.
 • Visual Studio 2019 hỗ trợ Windows Mobile cho Nền tảng Windows phổ quát (UWP) . Các nhà phát triển cần tiếp tục làm việc trên ứng dụng UWP cho thiết bị di động Windows 10 nên gắn bó với Visual Studio 2017. (Microsoft chính thức từ bỏ bản đồ Windows Mobile ít sử dụng vào đầu năm 2019.)
 • Chức năng Search Deeper đã được thay đổi thành danh sách thả xuống để nhanh chóng chọn độ sâu của các tìm kiếm ban đầu và tiếp theo.
 • Tùy chọn kiểu mã có thể được áp dụng từ dòng lệnh với công cụ toàn cầu định dạng dotnet.
 • Một mẫu Dự án VSIX trống đã được thêm vào, để thử nghiệm.
 • Đối với C ++, các nhà phát triển có thể mở bộ đệm CMake được tạo bởi các công cụ bên ngoài, chẳng hạn như CMakeGUI hoặc các hệ thống metabuild tùy chỉnh.
 • Đối với C ++, đã có phân tích được cải thiện thông qua / Qspectre, cung cấp hỗ trợ giảm thiểu cho lỗ hổng Spectre Variant 1.
 • Đối với F #, hiệu suất đã được cải thiện.
 • Cải tiến trực quan được cung cấp để xây dựng các ứng dụng web ASP.Net.
 • Visual Studio 2019 tự động tải xuống các bản cập nhật trong nền trong khi máy tính của nhà phát triển không hoạt động, do đó cho phép tiếp tục sử dụng cho đến khi đến lúc cài đặt. Các nhà phát triển chỉ cần chờ trong quá trình cài đặt thực tế.
 • Theo mặc định, tính năng xem trước Nhận thức trên màn hình được bật cho người dùng đáp ứng các yêu cầu hệ thống của .Net Framework 4.8 và Cập nhật Windows 10 tháng 4 năm 2018.
 • Các cửa sổ công cụ như Hộp công cụ, Điểm dừng và Ngăn xếp cuộc gọi bây giờ sẽ hiển thị sắc nét trên các màn hình với các cấu hình hiển thị và tỷ lệ khác nhau.
 • Chủ đề màu xanh đã được cập nhật bằng cách quay số độ sáng và độ tương phản.
 • Tính năng sức khỏe tài liệu đã được nâng cấp trực quan, với các nhà phát triển trong nháy mắt có thể thấy lỗi hoặc cảnh báo trong tài liệu.
 • Dọn mã có kiểm soát riêng để truy cập nhanh vào các tính năng.
 • Để phát triển C ++, các nhà phát triển có quyền truy cập vào phiên bản mới của bộ công cụ thư viện và thư viện Microsoft Visual C ++ (MSVC) cung cấp khả năng tương thích nhị phân với bộ công cụ và thời gian chạy Visual Studio 2017 MSVC.
 • Đối với C ++, tích hợp với các công cụ kiểm tra và xây dựng CMake cho phép các nhà phát triển tự động phát hiện chuỗi công cụ Vcpkg cho các dự án CMake. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng  gỡ lỗi Just My Code .
 • Đối với Python, nhà phát triển có thể chuyển đổi giữa các trình thông dịch bằng thanh công cụ Python Envirments mới khi chỉnh sửa tệp Python hoặc làm việc với các dự án hoặc không gian làm việc của Thư mục mở. Các nhà phát triển cũng có thể tạo các phiên Visual Studio Live Share để cộng tác trên mã Python.
 • Đối với C #, các  tính năng C # 8.0 mới bao gồm khớp mẫu đệ quy, để đào sâu vào cấu trúc của một đối tượng và các biểu thức chuyển đổi, một phiên bản ngắn gọn của các câu lệnh chuyển đổi.
 • Đối với .Net, các khả năng tái cấu trúc và mã hóa đã được thêm vào như không gian tên đồng bộ hóa và tên thư mục.
 • Đối với .Net, các tệp dự án cho các dự án kiểu SDK .Net là loại tệp hạng nhất, hỗ trợ các khả năng như nhấp đúp vào nút dự án để mở tệp.
 • Để phát triển web và container, hỗ trợ gỡ lỗi JavaScript cho các bài kiểm tra đơn vị được bật.
 • Để phát triển web và container, các công cụ Visual Studio Kubernetes được tích hợp vào khối lượng công việc phát triển Azure.
 • Đối với các nhà phát triển .Net di động sử dụng Xamarin , Visual Studio 2019 đã cải thiện hiệu suất xây dựng cho các nhà phát triển sử dụng Xamarin.Android 9.1.1 trở lên.
 • Khả năng chỉnh sửa mã IntelliSense được cải thiện, thông qua Visual Studio IntelliCode.

Đặc điểm các phiên bản Visual Studio 2019

Visual Studio 2019 Professional

Các công cụ và dịch vụ dành cho nhà phát triển chuyên nghiệp dành cho các nhà phát triển cá nhân hoặc các nhóm nhỏ. Môi trường phát triển tích hợp cho phép duy trì và mở rộng các ứng dụng hiện có hoặc tạo các ứng dụng hiện đại mới – ngay cả đối với Windows 10.

Visual Studio 2019 Enterprise

Một giải pháp tích hợp, đầu cuối cho các đội ở mọi quy mô với nhu cầu chất lượng và quy mô đòi hỏi khắt khe. Tận dụng các công cụ và dịch vụ toàn diện để thiết kế, xây dựng và quản lý các ứng dụng doanh nghiệp phức tạp.

Visual Studio 2019 Community

Một IDE miễn phí, có thể mở rộng, đầy đủ tính năng để tạo các ứng dụng hiện đại cho Android, iOS, Windows, cũng như các ứng dụng web và dịch vụ đám mây. Trong các tổ chức doanh nghiệp, phiên bản chỉ có thể được sử dụng cho các dự án nguồn mở, nghiên cứu học thuật và các kịch bản môi trường học tập trong lớp học.

Link Download Visual Studio 2019 Full Crack

Danh sách License Key Visual Studio 2019

Enterprise: BF8Y8 GN2QH T84XB QVY3B-RC4DF

Professional: NYWVH HT4XC R2WYW 9Y3CM-X4V3Y

Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019

Bước 1: Tải file và cài đặt phần mềm, giao diện hiện lên, các bạn chọn Continue.

Bước 2: Đợi vài phút để phần mềm tải dữ liệu máy chủ.

Bước 3: Lựa chọn các thành phần kèm theo khi cài đặt, nếu muốn cài đặt thêm phần nào, các bạn tick vào và nhấn Install

Bước 4:  Đợi các thành phần kèm theo cài đặt xong.

Bước 5: Nhấn Not now, maybe later.

Bước 6: Lựa chọn giao diện

Tại khi vực này, Visual cho bạn tùy chỉnh lựa chọn các giao diện làm việc. Bạn tick vào giao diện phù hợp với bản thân và nhấn Start Visual Studio

Bước 7: Chọn vào dòng chữ “Continue without code”

Bước 8: Khi đã cài đặt xong phần mềm >> Chọn Help ở trên thanh menu >> Chọn Register Product

Bước 9: Chọn Lisense Status >> Unlock with a Product Key

Bước 10: Copy key ở phần trên và điền vào, sau đó nhấn nút Apply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button